Kontakt

Masz pytania?

Napisz do nas - rozwiejemy Twoje wątpliwości

e-mail: info@arkonsoft.pl

telefon: 883 733 960


Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę Arkonsoft Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tym
marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą telefoniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tym
marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną.

Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Arkonsoft Sp. Z o.o. z siedzibą w Staszowie, ul. Krakowska 49/9, 28 -200 Staszów. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705549
Informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu obsługi korespondencji przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej; Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów (jako administratora danych osobowych) w postaci komunikacji z użytkownikami strony. W tym wypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto podane przez Panią/Pana Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i handlowych, a podstawą prawną przetwarzania jest, w przypadku jej wyrażenia przez Panią/Pana – zgoda. W tym wypadku Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, którą cofnąć może Pani/Pan w każdym momencie.

Informujemy, iż podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie lub przesłanie oferty handlowej. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, iż podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do przetwarzanie osobom trzecim, w szczególności państwom z wyjątkiem sytuacji gdy jesteśmy zobowiązani do ich przekazania na podstawie przepisów prawa.

Wszystkie podane przez Panią/Pana dane są poufne i będę przetwarzane wyłącznie w celu podanym powyżej. Gdyby dane miały być przetwarzane w innym celu, powiadomimy o tym Pana/Panią zapewniając tym samym Pani/Panu możliwość wyrażenia braku zgody na przetwarzanie przez nas tych danych do innych celów niż pierwotny.

Oddział Staszów
Arkonsoft

ul. Krakowska 49/9
E-mail: info@arkonsoft.pl
Telefon: 883-773-960

Oddział Warszawa
Arkonsoft

ul. Chorągwi Pancernej 82A
E-mail: info@arkonsoft.pl
Telefon: 883-773-960
Zadaj nam pytanie on-line